VI SØKER NYE MEDARBEIDERE

Vi har fått flere nye spennende prosjekter og ser etter flere nye medarbeidere
med solide ArchiCad kunnskaper:

• Arkitekt med minimum 3 års erfaring.

• Midlertidig ansatt/freelance som kan starte snarlig, med mulighet for forlengelse til høsten.

• Erfaren arkitekt som ønsker å delta i kontorets ledelse.

For ytterligere informasjon kontakt: Rune på tlf 932 55 726 eller Mari på tlf 419 06 441.

Søknad, portfolio og referanser sendes til post@A38arkitekter.no.