A38 arkitekter er et nyskapende og kvalitetssøkende arkitektkontor som utfører oppdrag i tråd med de beste idealer innenfor god design, energi og miljøtilpasning. Vi ivaretar helheten i utforming og planlegging av prosjektene til det beste for oppdragsgiver, omgivelser og samfunnet for øvrig.
 

PROSJEKTER

A38s prosjekter påvirker, og påvirkes av, sine bygde og naturgitte omgivelser. Prosjektene gjenspeiler et sterkt fokus på kvalitet, langsiktighet og bærekraftig prosjektering. Gjennom grundige analyser sikres optimale og attraktive arkitektoniske løsninger. 

 

PROFESJONALITET

Vi utøver høy profesjonalitet i alle ledd og fokuserer på gode prosjekteringsprosesser, kvalitetssikring, kostnadskontroll og tidsbruk for å opprettholde god tillit hos våre oppdragsgivere. Faglig integritet, kreativitet og kunnskap gir overbevisende og gode
arkitektoniske løsninger.

 

Historie

Daglig leder, Sivilarkitekt Rune Ramfelt, startet opprinnelig kontoret på Høvik i 1977 og har lang og bred prosjekteringserfaring. I ca. 6 år var A38 en del av Marlow Ramfelt A38 arkitektur og design as. I 2015 reetablerte Rune A38 arkitekter as for å engasjere seg i nye og spennende prosjekter og fikk med seg Mari Heum som partner. Vi teller i dag 7 medarbeidere og er en god sammensetning av unge lovende og etablerte erfarne arkitekter.

 

SENTRAL GODKJENNING

Søker - Tiltaksklasse 3
Prosjektering av Arkitektur - Tiltaksklasse 3
Prosjektering av Utearealer og landskapsutforming - Tiltaksklasse 2
Prosjektering av Oppmålingsteknisk prosjektering - Tiltaksklasse 2
Prosjektering av Bygningsfysikk - Tiltaksklasse 1

 

Org. nr: 915 891 284